Back

माळशिरस तालुक्यातील १०७ ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत जाहीर...

सोलापुर (माळशिरस) / अनिल पवार - माळशिरस तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत काल पंचायत समिती माळशिरस येथील सभागृहामध्ये जाहीर करण्यात आली. मतदान झाले, मतमोजणी झाली, निवडूनही आले. परंतु उत्सुकता होती ती सरपंच पद कोणास मिळणार? माळशिरस येथे काल झालेल्या आरक्षण सोडती मध्ये सर्वसाधारण ४७, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग २९, अनुसुचित जमाती १, अनुसुचित जाती ३० अशा १०७ गावांची आरक्षण सोडत जाहिर करण्यात आली ती पुढीलप्रमाणे -
(अनुसुचित जमाती स्त्री राखीव) – सवतगव्हाण.
(अनुसुचित जाती स्त्री राखीव) - धानोरे, कारूंडे, कळंबोली, येळीव, उघडेवाडी, धर्मपुरी, खुडूस, फळवणी, दहिगांव, गिरझणी, खंडाळी दत्तनगर, गारवाड मगरवाडी, पानीव, अकलूज, पुरंदावडे. 
अनुसुचित जाती पुरूष - जाधववाडी, आनंदनगर, गुरसाळे, मोरोची, वेळापूर, निमगांव, इस्लामपुर, तोंडले, शिंगोर्णी, कदमवाडी,  बाभूळगाव,  यशवंतनगर, विजयवाडी, लोणंद, नातेपुते. 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री राखीव - माळीनगर, पळसमंडळ, तरंगफळ, बोरगाव, जांबूड, मांडकी, मारकडवाडी, वाफेगाव, महाळुग, तांदुळवाडी, बांगर्डे, झंडेवाडी खुडूस, माळखांबी, मेडद. 
नागरीकांचा मागास प्रवर्ग पुरुष - डोंबाळवाडी (खु),चांदापुरी, मांडवे, भांबुर्डी, तांबेवाडी, कन्हेर, कोंडबावी, नेवरे, बचेरी, झंजेवस्ती, विठ्ठलवाडी, काळमवाडी, शेंडेचिंच, डोंबाळवाडी (कु), कुसमोड. 
सर्वसाधारण स्त्री - तामशिदवाडी, कोळेगाव, मिरे, तांबवे, मळोली  साळमुख, माळेवाडी, देशमुखवाडी, उंबरे दहिगांव, गिरवी, फडतरी शिवार, दसुर, रेडे, उंबरे (वे), लोंढे-मोहितेवाडी, पिंपरी, माळेवाडी (बो), सुळेवाडी, पिलीव, कुरभावी, कचरेवाडी, चौंडेश्वरवाडी, चाकोरे प्रतापनगर, वाघोली. 
सर्वसाधारण पुरूष - फोंडशिरस, शिंदेवाडी, जळभावी, विझोरी, लवंग, गणेशगाव, खळवे, हनुमानवाडी, बिजवडी, गोरडवाडी, कोथळे, बोंडले, भांब, कोंडारपट्टा, पिसेवाडी, बागेचीवाडी, मोटेवाडी, पिरळे, एकशिव, तिरवंडी, सदाशिवनगर, संग्रामनगर, संगम, पठाणवस्ती या गावांचा समावेश आहे.
अशा प्रकारे वरील प्रवर्गातील स्त्री आणि पुरुष माळशिरस तालुक्यातील गावामध्ये सरपंच पदासाठी निवडले जाणार आहेत. आणि आता सर्वांचे लक्ष लागून राहीले आहे ते म्हणजे सरपंच पदासाठी दावेदार कोण?

वात्सल्य न्यूज महाराष्ट्र